Thông tư số 56/2014/TT-BCA ngày 12 tháng 11 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định những gì?

THÔNG TƯ 56/2014/TT-BCA QUY ĐỊNH VỀ TRANG BỊ PHƯƠNG TIỆN PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY CHO LỰC LƯỢNG DÂN PHÒNG, LỰC LƯỢNG PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY CƠ SỞ, LỰC LƯỢNG PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY CHUYÊN NGÀNH Căn cứ Luật phòng cháy và chữa cháy năm 2001; Luật sửa đổi, bổ sung một số...

Xem thêmThông tư số 56/2014/TT-BCA ngày 12 tháng 11 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định những gì?

Bình chữa cháy MFZ là gì?

Bình chữa cháy MFZ là gì? Là bình chữa cháy dạng bột Bình có tác nhân đẩy(khí đẩy) và tác nhân chữa cháy(bột chữa cháy) được đặt tách riêng biệt. Theo đó, khi chữa cháy, khí đẩy sẽ kéo theo bột chữa cháy ra khỏi bình. Loại bình này có ƯU ĐIỂM là việc nạp lại...

Xem thêmBình chữa cháy MFZ là gì?

CART

Contact Me on Zalo
X