TÚI Y TẾ

Túi Sơ Cấp Cứu Y Tế Mini Loại A, B, C theo thông tư số 19/2016/TT-BYT ngày 30 tháng 06 năm 2016, thích hợp cho Doanh Nghiệp, Công ty, Truờng học.

Túi đuợc thiết kế chuyên nghiệp, năng động, dễ di chuyển. Sơ cấp cứu mọi lúc mọi nơi. Bảo vệ sức khỏe con người, cũng như bảo vệ tài sản doanh nghiệp.

Per Page

Hiển thị tất cả 15 kết quả