BÈ CỨU SINH 10 NGƯỜI

Tên sản phẩm:
CỨU HỘ NỔI DƯỚI NƯỚC được thiết kế để phục vụ công tác cứu hộ, cứu nạn trên biển, ao, hồ, sông, suối…..