BỘ SƠ CẤP CỨU LOẠI A

Chuyên bán buôn, bán lẻ tất cả các loại vật tư y tế, bộ sơ cứu, túi y tế…. theo quy định của Bộ y tế trong thông tư 19, chuẩn kích thước và chất lượng.