CHỔI DẬP LỬA

260,000 

Chúng tôi cung cấp tất cả các thiết bị PCCC: quần áo chữa cháy, dụng cụ chữa cháy, thiết bị chữa cháy, búa rừu cứu hỏa, chăn chữa cháy……

Tên thường gọi: Chổi dập lửa, Vỉ dập lửa, vỉ chữa cháy

Vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để có thêm thông tin kỹ thuật và bản chào giá tốt nhất.

Thêm vào giỏ hàng