GARO CAO SU 6 x 100 cm

15,000 

Chuyên bán buôn, bán lẻ tất cả các vật tư y tế theo quy định của Bộ y tế theo TT 19/2016 – BYT, chuẩn kích thước và chất lượng.

Garo cao su kích thước: 
Loại 1: 4cm x 100cm
Loại 2: 6cm x 100cm
NARI Việt Nam sản xuất và cung ứng toàn quốc.

Thêm vào giỏ hàng