HỘP CHỐNG SỐC PHẢN VỆ TT: 51/2017 – BYT

Liên hệ ngay hotline 078 313 9696 (Ms. Phương) để được tư vấn về sản phẩm!

Hộp chống sốc theo quy định tại thông tư số 51/2017 – TT – BYT của Bộ trưởng Bộ y tế ban hành ngày 29/12/2017