HỘP CHỐNG SỐC PHẢN VỆ TT: 51/2017 – BYT

Liên hệ ngay hotline 0914 484 253 (Ms. Phương) để được tư vấn về sản phẩm!

Hộp chống sốc theo quy định tại thông tư số 51/2017-TT-BYT của Bộ trưởng Bộ y tế ban hành ngày 29/12/2017