Khẩu Trang 3M – 8247

Đây là loại khẩu trang 3M có tác dụng lọc các loại  hơi hữu cơ , hơi sơn , bụi có dầu.

Với hiệu quả lọc các loại bụi dạng rắn và lỏng kể cả dầu với tỉ lệ không thấp hơn 95%. Sản phẩm đã được chứng nhận tiêu chuẩn bởi NIOSH.

 

Có thể bạn thích…