KHÓA MỞ TRỤ NƯỚC CHỮA CHÁY

Cờ lê mở trụ cứu hỏa, khóa mở trụ cứu hỏa thiết bị thiết yếu nhất cho quá trình chữa cháy.

Liên hệ ngay với chúng tôi để có thông tin chi tiết về sản phẩm