MẶT NẠ THOÁT HIỂM CHỐNG KHÓI – XHZL 30

TÊN THƯỜNG GỌI : Mặt nạ phòng độc, mặt nạ chống khói, mặt nạ thoát hiểm, mặt nạ chống khói độc, thoát hiểm khi hỏa hoạn, mặt nạ dưỡng khí.

MẶT NẠ CHỐNG KHÓI – XHZLC 30 có chứng nhận CCC

Thêm vào giỏ hàng