MÁY NẠP KHÍ BÌNH LẶN

Bình dưỡng khí là loại bình mà được sử dụng nhiều trong hầm mỏ hay những công việc ở những nơi thiếu oxy.

Sử dụng loại bình này giúp bảo vệ đường hô hấp của bạn trong quá trình làm việc.

Thêm vào giỏ hàng