MŨ CHỐNG CHÁY 1000 ĐỘ CHUẨN TT 56/2014/TT- BCA

Mũ chống cháy Trung Quốc (phủ gáy vải bạc)

Xuất xứ: China, đủ CO, CQ

Model: NRCN – 1000

(Thông tư 56 trang phục mẫu cải tiến do Bộ Công an quy định)