MŨ CHỐNG CHÁY CHỊU NHIỆT 500 ĐỘ

Mũ chống cháy Trung Quốc (phủ gáy vải bạc)

Xuất xứ: China, đủ CO, CQ

Model: NRCN – 500

(Thông tư 56 trang phục mẫu cải tiến do Bộ Công an quy định)