MŨ CHỐNG CHÁY HÀN QUỐC (PHỦ GÁY VẢI NOMEX MÀU ĐEN)

Mũ chống cháy Hàn Quốc (phủ gáy vải nomex màu đen)