PHAO BÈ CỨU SINH TỰ ĐỘNG 10 NGƯỜI

Tên sản phẩm: Bộ bè cứu sinh tự động, bè cứu sinh tự thổi, bè tự động được thiết kế để phục vụ công tác cứu hộ, cứu nạn trên biển, ao, hồ, sông, suối..vv…