PHAO BÈ CỨU SINH TỰ ĐỘNG 25 NGƯỜI

Tên sản phẩm:
Bộ bè cứu sinh tự động được thiết kế để phục vụ công tác cứu hộ, cứu nạn trên biển, ao, hồ, sông, suối…..