QUẦN ÁO CHỮA CHÁY THÔNG TƯ 150/2020/BCA

Theo thông tư 150 thì bộ quần áo chữa cháy này là đồng phục của dân phòng tại các cơ sở, chất liệu sản xuất không có tác dụng chống cháy, chỉ có vải Nomex mới có tác dụng chống cháy

Thêm vào giỏ hàng