QUẦN ÁO CHỮA CHÁY CÓ TEM, GIẤY KIỂM ĐỊNH

Chỉ cung cấp sản phẩm có tem, giấy kiểm định được phép sử dụng!

Bộ quần áo chữa cháy thông tư 48 Gồm:

– Quần áo có tem kiểm định

– Mũ có tem kiểm định

– Ủng có tem kiểm định

– Găng tay có tem kiểm định

– Khẩu trang có tem kiểm định