RÌU CỨU HỎA HÀN QUỐC

450,000 

Tên sản phẩm: Rừu cứu hỏa hàn quốc cán cách điện 90cm

Chuyên dùng cho lính cứu hỏa, nhân viên cứu hộ phá khóa, phá cửa kính thủy lực, cửa sổ, chặt cây cối…

 

Thêm vào giỏ hàng