-28%

Rìu Cứu Hỏa Mini

220,000  160,000 

Tên sản phẩm: Rừu cứu hỏa cán cao su  

Chuyên dùng cho lính cứu hỏa, nhân viên cứu hộ phá khóa, phá cửa kính thủy lực, cửa sổ, chặt cây cối…

 

Có thể bạn thích…