-20%

RÌU CỨU HỎA

200,000  160,000 

Tên sản phẩm: Rìu cứu hỏa 

Chuyên dùng cho lính cứu hỏa, nhân viên cứu hộ phá khóa, phá cửa kính thủy lực, cửa sổ, chặt cây cối…

 

Có thể bạn thích…