-20%

RÌU CỨU HỎA

200,000  160,000 

Tên sản phẩm: Rìu cứu hỏa, rìu chữa cháy

Chuyên dùng cho lính cứu hỏa, nhân viên cứu hộ phá khóa, phá cửa kính thủy lực, cửa sổ, chặt cây cối…

Có thể bạn thích…