THANG DÂY THOÁT HIỂM CHỐNG CHÁY

Thang dây thoát hiểm chống cháy, thang dây thoát hiểm:
dùng cho nhân viên cứu hoả, dùng thoát hiểm trong tình huống cháy nổ xảy ra và trong trường hợp khẩn cấp phù hợp cho các công ty, nhà xưởng, khu công nghiệp, hộ gia đình và chung cư.

Xuất xứ: Korea đầy đủ CO CQ.