TÚI SƠ CỨU THƯƠNG ABC

Túi Y Tế Gia Đình Loại A, B,C theo thông tư số 19/2016/TT-BYT ngày 30 tháng 06 năm 2016 phù hợp cho Doanh Nghiệp, Công ty, trường học.
Túi được thiết kế chuyên nghiệp, năng động, dễ di chuyển.
Sơ cấp cứu mọi lúc mọi nơi. Bảo vệ sức khỏe con người, cũng như bảo vệ tài sản doanh nghiệp.

Mô Tả Sản Phẩm Bên Dưới  ↓