XÔ CỨU HỎA

79,000 

Chúng tôi cung cấp tất cả các thiết bị PCCC: dụng cụ búa rừu cứu hỏa, chăn cứu hỏa, xô cứu hỏa, bình cứu hỏa, thùng phi cứu hỏa, xà cầy cứu hỏa, cáng cứu hỏa…vv….

Vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để có thêm thông tin kỹ thuật và bản chào giá tốt nhất.

Thêm vào giỏ hàng