Mặt nạ chống độc là thiết bị bảo hộ lao động dùng để bảo vệ đường hô hấp khi đi vào khu vực có khí độc hoặc nghi ngờ có khí độc. Hoặc có thể sử dụng trong các trường hợp hỏa hoạn giúp tránh ngạt khói…

Per Page

Showing all 12 results