Các loại túi cứu thương, túi y tế, túi sơ cấp cứu luôn phải trang bị đầy đủ các dụng cụ cần thiết, không được để thứ khác. Luôn phải có túi cấp cứu, hộp cấp cứu, hộp cứu thương, hộp y tế trong doanh nghiệp nhằm thực hiện nội dung chăm sóc sức khỏe người lao động tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Per Page

Hiển thị tất cả 11 kết quả