BÈ CỨU SINH 12 NGƯỜI

Tên sản phẩm:
Bộ bè cứu sinh được thiết kế để phục vụ công tác cứu hộ, cứu nạn trên biển, ao, hồ, sông, suối…..